về trang chủ

Sản Phẩm

Các Loại Chim Công

Các Loại Chim Trĩ

Gà Lôi-Gà Rừng

Các Loại Thủy Cầm

Các Loại Gà Khác

Máy Ấp Trứng

Mọi chi tiết xin liên hệ và phản hồi theo địa chỉ

Địa chỉ trang trại

  • Tại Hà Nam : Xóm Đòng Xã Nhân Thịnh – Huyện Lý Nhân – Hà Nam
  • Tại Hà Nội : Khu Sinh Thái Xã Đông Mỹ-Thanh Trì -Hà Nội
  • Mobile : 0977774677 hoặc 0977774776
  • Website : http://vuonchimviet.com
  • Emai vuonchimviet@gmail.com