về trang chủ

Từ khóa "blue and gold"

Vẹt Blue and Gold Macaws

Vẹt Blue and Gold Macaw  là một loài vẹt có màu lam (phần trên) và vàng (phần dưới) ở Nam Mỹ. .  Đặc biệt chúng được tìm thấy rất nhiều trong

Chi tiết