về trang chủ

Từ khóa "Burma"

Các loài chim quý hiếm ở Việt Nam đang bị đe doạ

  Cò mỏ thìa mặt đen, một trong những loài chim quý hiếm đang được bảo vệ tại việt Nam. Hầu hết các loài chim sống tại khu bảo tồn

Chi tiết