về trang chủ

Từ khóa "chim trĩ mới nở"

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng chim trĩ

chim trĩ non mới đẻ ra rất khó chăm sóc, nếu không có kỹ thuật và sự am hiểu thì tỉ lệ chết là rất cao có khi hết cả

Chi tiết