về trang chủ

Từ khóa "gà rừng"

Gà Rừng Tai Trắng

  Gà rừng tai trắng là một trong bốn loài gà trong chi gà rừng, Giống như nhiều loài chim khác trong họ Trĩ, con trống không tham gia vào việc ấp trứng hay nuôi nấng

Chi tiết

Gà rừng lông đỏ

Gà rừng lông đỏ (danh pháp: Gallus gallus) là một trong bốn loài gà trong chi gà rừng, phân họ Phasianinae, họPhasianidae. Giống như nhiều loài chim khác trong họ Trĩ, con trống không tham gia vào việc ấp trứng

Chi tiết