về trang chủ

Từ khóa "PASTUER"

Kỹ thuật nuôi vịt trời sinh sản

Chọn  vịt trời  sinh sản: Chọn vịt lên giai đoạn sinh sản lúc 21 – 22 tuần tuổi. Thời điểm này tỷ lệ loại thải thấp hơn thời điểm chọn

Chi tiết