về trang chủ

Từ khóa "vẹt nam mỹ blue and gold"

Vẹt Blue and Gold Macaws

Vẹt Blue and Gold Macaw  là một loài vẹt có màu lam (phần trên) và vàng (phần dưới) ở Nam Mỹ. .  Đặc biệt chúng được tìm thấy rất nhiều trong

Chi tiết