về trang chủ

Từ khóa "ban vit troi"

Vịt Trời Bắc Mỹ

Vịt Trời Bắc Mỹ   có lẽ là loài vịt được biết đến nhất và dễ nhận ra nhất, sinh sống trên khắp các vùng ôn đới và  cận nhiệt đới tại Bắc Mỹ,

Chi tiết

Bán vịt trời giống vịt trời thương phẩm

Họ Vịt(danh pháp khoa học: là một họ bao gồm các loài vịt và các loài thủy điểu trông giống vịt nhất, chẳng hạn như ngỗng và thiên nga. Chúng là các loài chim đã

Chi tiết

Vịt Trời

 Họ Vịt (danh pháp khoa học: Anatidae) là một họ bao gồm các loài vịt và các loài thủy điểu trông giống vịt nhất, chẳng hạn như ngỗng và thiên nga. Chúng là các loài chim đã

Chi tiết