về trang chủ

Từ khóa "gia ban ga dong tao"

GÀ Đông Tảo Thuần Chủng

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có. Đặc điểm nổi bật

Chi tiết