về trang chủ

Từ khóa "gia ban vit troi"

Vịt Trời

 Họ Vịt (danh pháp khoa học: Anatidae) là một họ bao gồm các loài vịt và các loài thủy điểu trông giống vịt nhất, chẳng hạn như ngỗng và thiên nga. Chúng là các loài chim đã

Chi tiết