Banner

Kỹ thuật nuôi chim trĩ bảy màu sinh sản

Kỹ thuật nuôi chim trĩ bảy màu sinh sản
Trại nuôi sinh sản và bảo tồn Vườn Chim Việt  vừa nuôi và nhân giống thành công chim Trĩ bảy màu đỏ(chim trĩ đỏ nhật bản,chim trĩ xanh nhật bản) thành công .Chúng hiện được nuôi thành công ở một số nước : TháiLand ., Trung Quốc ,...