về trang chủ

Từ khóa "Ng Ph"

Phượng – Hoàng dấu ấn văn hóa Việt

Cũng giống như Rồng, phượng hoàng hay một hình tượng đặc biệt trong văn hóa Việt, cả hai cùng nằm trong bộ Tứ Linh và hơn thế chúng còn là

Chi tiết