về trang chủ

Từ khóa "ban ga rung tai trang"

Gà Rừng Tai Trắng

  Gà rừng tai trắng là một trong bốn loài gà trong chi gà rừng, Giống như nhiều loài chim khác trong họ Trĩ, con trống không tham gia vào việc ấp trứng hay nuôi nấng

Chi tiết