về trang chủ

Từ khóa "gà lôi lam đuôi trắng"

Gà lôi trắng

Gà Lôi Trắng  tên khoa học : Lophura nycthemera Phân bố :. phía Tây Trung Quốc, Đông Bắc Miến Điện, miền nam Việt Nam, phía Tây Nam, Đông Nam Thái

Chi tiết