về trang chủ

Từ khóa "giong ga loi.con giong"

Gà Lôi Vằn

Lophura nycthemera annamensis (Ogilvie Grant); Gennaeus annamensis Ogilvie Grant, 1906; Họ: Trĩ Phasianidae; Bộ: Gà Galliformes Chim đực trưởng thành: Mào dài, cằm, họng, toàn thể mặt bụng màu đen.

Chi tiết