về trang chủ

Từ khóa "Kinh Th"

Người đầu tiên nhân nuôi thành công nhiều loại chim quý hiếm?

Anh Trần Nhữ Giáp là người đầu tiên ở nước ta nhân nuôi thành công nhiều loại chim quý hiếm, trong đó có trĩ đỏ, công trắng, công ngũ sắc…

Chi tiết