Ngỗng Khổng Lồ

Ngỗng khổng lồ là một trong số loài ngỗng to lớn nhất trong chi Ngỗng.Trọng lượng con trưởng thành có thể đạt từ 10-15kg.Chiều cao trung bình 0,6-0,8m.

Vườn Chim Việt

Trang Trại Cung Cấp Con Giống Các Loại Gia-Thủy Cầm