Quy trình tiêm phòng vắc xin cho gà, vịt

Chăn nuôi gia cầm ngày nay phát triển rất mạnh. Bên cạnh đó, các loại dịch bệnh như Newcastle, tụ huyết trùng, cúm gia cầm… vẫn còn xảy ra gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Để phòng ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, bà con nên chú ý tiêm phòng đầy đủ vacxin theo quy trình cho đàn gà, vịt của mình.

Chăn nuôi gia cầm ngày nay phát triển rất mạnh. Bên cạnh đó, các loại dịch bệnh như Newcastle, tụ huyết trùng, cúm gia cầm… vẫn còn xảy ra gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Để phòng ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, bà con nên chú ý tiêm phòng đầy đủ vacxin theo quy trình cho đàn gà, vịt của mình.

1. Đối với gà:

a/ Gà thịt:

– 3 ngày tuổi: nhỏ mắt, mũi lần 1 vaccin lasota.

– 7 ngày tuổi: nhỏ mắt, mũi lần 1 vaccin Gumboro.

– 10 ngày tuổi: chủng vaccin Đậu.

– 15 ngày tuổi: tiêm lần 1 vaccin cúm gia cầm.

– 18 ngày tuổi: nhỏ vaccin Lasota lần 2.

– 21 ngày tuổi: nhỏ mắt, mũi lần 2 vaccin Gumboro.

– 45 ngày tuổi: tiêm lần 2 vaccin cúm gia cầm.

b/ Gà đẻ trứng thương phẩm:

– 1-45 ngày tuổi: sử dụng quy trình giống gà thịt.

– 49-60 ngày tuổi: tiêm vaccin Newcastle hệ I (tiêm dưới da).

– 65 ngày tuổi: tiêm vaccin Tụ huyết trùng.

– Sau khi tiêm phòng Newcastle, Tụ huyết trùng và Cúm gia cầm cứ mỗi 4-6 tháng phải tái chủng một lần.

2/ Đối với vịt:

a/ Vịt thịt:

– 7 ngày tuổi: tiêm lần 1 vaccin Dịch tả.

– 17 ngày tuổi: tiêm lần 1 vaccin Cúm gia cầm.

– 21 ngày tuổi: tiêm lần 2 vaccin Dịch tả.

– 45 ngày tuổi: tiêm lần 2 vaccin cúm gia cầm.

– 60 ngày tuổi: tiêm vaccin Tụ huyết trùng.

b/ Vịt đẻ:

– 1-60 ngày: tiêm giống vịt thịt.

– Sau đó cứ mỗi 4-6 tháng phải tái chủng 1 lần các loại vaccin trên.

Lưu ý: Để tiêm phòng đạt hiệu quả cao, bà con nên tuân thủ đúng theo quy định của nhà sản xuất về cách sử dụng và bảo quản vaccin./.

TTKN